شرکت دانش بنیان مهراعجاز کویر شرق

(فروشگاه آنلاین MEKSH )

سبد خرید

کشت زراعی گیاه دارویی جینسینگ هندی (آشواگاندا) در منطقه عنبرآباد استان کرمان در قالب قرارداد مشاوره و مشارکت کشت و فروش توسط شرکت های دانش بنیان

کشت زراعی و ارگانیک گیاه ارزشمند آشواگاندا یا جینسینگ هندی در منطقه عنبرآباد استان کرمان در مقیاس سه هکتار در قالب انعقاد قرارداد مشاوره کشت و فروش با یکی از فعالان حوزه تولید گیاهان دارویی منطقه با مشارکت ” شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق به مدیری عاملی آقای مهندس امیربهزادی و شرکت دانش بنیان رویان گیاه شستون سبز به مدیریت عاملی آقای دکتر مجید جعفری ” آغاز گردید.